Mátraszentimre információk


Programlehetőség és látnivaló a közelben:


Orvosi Rendelő

3235 Mátraszentimre, Arany J. u. 7. Tel.: 37 / 376-419
Rendelési idő:
hétfőn, pénteken 08.00-11.00
kedden, csütörtökön 08.30-11.30
szerdán 14.00-16.00
Gyógyszertár - az orvosi rendelőben a rendelés ideje alatt.


Parkerdő Vendégház Házirend

Tisztelt Vendégeink!

Szeretettel köszöntjük Önöket a Parkerdő Vendégházban! Üzemeltetőként mindent elkövetünk annak érdekében, hogy pihenésük örömteli és zavartalan legyen. Ezért kérjük Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat szíveskedjenek tudomásul venni és betartani.

Köszönettel: Osgyán-Balasko Laura, a Parkerdő Vendégház üzemeltetője

Elérhetőség a nap 24 órájában:

Mobil: +36 70 907 66 21

E-mail: parkerdovenghaz@gmail.com

1. Check in – Check out információk (bejelentkezés / távozás)

A vendégházat érkezési napon 14:00 órától biztosítjuk. Kérjük, hogy korábbi érkezési szándékát e-mailben vagy telefonon legyen kedves előre jelezni. Távozás napján tartózkodásuk meghosszabbítására van lehetőség, amennyiben aznap nem érkezik vendég a vendégházba.

A távozás napján a vendég a vendégházat poggyászával, bevitt dolgaival együtt 10:00 óráig köteles elhagyni, és a bejelentkezéskor kapott kulcsot a bejelentkezéskor megbeszélt módon leadni. A megadott érkezési/elutazási időpontban a tulajdonos jelen van igény esetén.

A vendég tartózkodása ellenértékét legkésőbb az érkezés napja előtt 1 nappal köteles teljesíteni. Fizetésre utalással van lehetőség.

A fizetés bármilyen okból történő megtagadása esetén az üzemeltető jogosult a vendégház kiadását megtagadni. A foglalási díj előlege (30%) nem jár vissza. A fizetési és lemondási feltételek a honlapunkon az Árak menüpont alatt olvashatóak.

2. Vendégház kulcs

A vendégek regisztráláskor házkulcsot kapnak. A kulcs elvesztése esetén távozáskor kártérítési összeget (10.000 Ft) számolunk fel.

3. Látogatók

A vendégházban csak a regisztrált vendégek tartózkodhatnak.

14 év alatti vendégek

14 éven aluli gyermek csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett tartózkodhat a vendégházban. A gyermek kísérői felelősséggel tartoznak a gyermek épségéért és az általa okozott károkért.

Vendégházunk szolgáltatásait 14 év alatti vendég csak szülői vagy más, az általa megbízott cselekvőképes személy kíséretében vehetik igénybe.

4. Biztonság

A környék nyugodt és biztonságos. Értékeik megőrzése érdekében kérjük, hogy a kaput és a házat mindig zárják. Kamerával megfigyelt terület: a biztonság érdekében 2 db (első és hátsó) kamera figyeli a vendégház külső területét. 

Tűzoltó palack a házban található a kijelölt helyen. Tűz esetén a vendég köteles haladéktalanul hívni a Tűzoltókat 105 és a tulajdonost a +36 70 907 66 21 telefonszámon.

A házban éppen ezért fokozott figyelemmel használható a vasaló, vízforraló, kávéfőző és egyéb, a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó elektromos készülékek üzemeltetése. A kandalló helyes használata is ide sorolandó. TILOS bekapcsolva hagyni azokat! A házirend végén találják a vészhelyzetben értesítendő telefonszámokat.

5. Tűzvédelem

A házban található szén-monoxid mérő, füstjelző és poroltó is. A vendég gondatlanságából adódó tűzesetek okozta kár és a riasztások költsége a vendéget terheli. Gondatlanságból okozott tűzriasztás esetén annak költségét, de min. 30.000 Ft + ÁFA összeget a vendég megtéríteni köteles.

  • Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen a kijelölt farakásból, szélcsendben, egy vödör oltóvízzel felszerelkezve lehet. A tűzrakás után kérjük a Vendégeket a szemét eltávolítására és a parázs leöntésére.
  • a nappaliban található kandalló szakszerű használattal üzemeltethető, csak hozzá értő vendégeink használhatják előre egyeztetést követően. A kandalló használata során okozott károkért (szakszerűtlen használatért) a vendég tartozik felelősséggel. 

6. Étkezés

A Vendégházban az étkezés önellátó, egyénileg történik. Nincs étkeztetés.

7. A vendégház területére be nem vihető dolgok

A vendégház területére nem vihetők be a hatályos jogszabályokban maró, gyúlékony vegyszernek, anyagnak minősített dolgok, a hatályos jogszabályokban tűzveszélyesnek és/vagy robbanásveszélyesnek minősített anyagok, tűzijáték, petárda, ezek alkatrészei, összetevői, hulladék, környezetre, egészségre ártalmas dolog.

Ha a vendég az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül nem bevihető dolgot visz be a vendégház területére, azt az üzemeltető a vendég költségére eltávolíthatja vagy eltávolíttathatja.

Az engedély nélkül bevitt dologban keletkezett kárért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

A vendég teljes körű jogi és anyagi felelősséggel tartozik mindazon kárért és sérelemért, amelyet az engedély nélkül bevitt dolog okoz más vendégnek, harmadik személynek vagy az üzemeltetőnek.

8. Egyéni elektromos készülékek

Saját elektromos készülék okozta mindennemű kárért a vendég felel, a kárt a vendég köteles megtéríteni.

9. Házi kedvencekre vonatkozó szabályozás (kutya, macska)

Nagyon szeretjük a házi kedvenceket, de sajnos nem tudjuk őket fogadni a vendégházban. Reméljük kikapcsolódásuk idejére meg tudják oldani ellátásukat. Köszönjük!

10. Kerti eszközök (bogrács, kerti grill, hinta...)

A vendégház körüli kerti eszközöket/sporteszközöket a Vendég köteles rendeltetés szerűén használni, a rendeltetésellenes használatból eredő minden kárért a vendég felel.

A Vendég köteles az eszközt/sporteszközt átvételkori, tiszta állapotban tartozékaival együtt visszaadni az üzemeltetővel előre egyeztetett módon.

11. Dohányzás

Vendégházunk nemdohányzó. Ennek értelmében a vendégház zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat) valamint a vendégházhoz tartozó teljes nyílt területen – a dohányzásra kijelölt hely kivételével – tilos a dohányzás, illetve az elektromos cigaretta használata. Dohányzásra kijelölt hely: bejárati ajtó előtti teraszon található.

12. A szomszédok és a falu nyugalma

A szomszédok és a falu nyugalma érdekében a kertben 22:00 óra után tilos a hangoskodás, zenélés, zajjal, lármával járó tevékenység, hangeffektusok keltése, a szobában zavaró hangerőjű televíziózás, rádiózás stb.

A vendégház területén időponttól függetlenül tilos minden olyan magatartás, viselkedés, amely zavarja mások nyugalmát, biztonságát, biztonságérzetét, magánszféráját; zaklatásnak minősül vagy minősülhet, alkalmas mások megfélemlítésére.

Az üzemeltető jogosult figyelmeztetni a rendbontó és/vagy hangoskodó vendéget. A harmadik figyelmeztetés után üzemeltető jogosult a vendéget a vendégházból visszafizetési és/vagy kártérítés kötelezettség nélkül haladéktalanul kiutasítani.

Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan sérelemért, amelyet a vendég magatartása okoz más vendégnek, szomszédnak.

13. A vendégház értékei

A vendég köteles a vendégház eszközeit, berendezéseit rendeltetés szerűen használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt a vendég az üzemeltető felhívására, de legkésőbb a távozása előtt köteles megtéríteni.

A vendégház bármilyen átrendezését, bútorok áthelyezését kizárólag az üzemeltető, vagy erre kijelölt megbízottja végezheti.

A vendégház bármely dolgának elvitele az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül bűncselekménynek minősül, és ebben az esetben az üzemeltető megteszi a szükséges büntetőjogi és polgári jogi lépéseket.

A vendégház bármely eszközének, berendezési, felszerelési tárgyának meghibásodását a vendég köteles bejelenteni az üzemeltetőnek. A vendég nem jogosult a hibát saját maga kijavítani vagy a kijavítást megkísérelni. Az ebből eredő károkért való felelősséget az üzemeltető kizárja.

14. Wifi 

A vendégházakban Wifi rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes.

A vendég a Wifi csatlakozás jelszavát a bejelentkezéskor, a kulcsok átvételével egy időben kapja meg. Az internettel együtt használható streaming szolgáltatás a TV-n keresztül elérhetó.

A Wifi folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét az üzemeltető nem garantálja.

A Wifi használata során vagy következtében a vendég készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget. A szolgáltatást a vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

15. Parkolás

A vendégház rendelkezik parkolási lehetőséggel, mely díjmentes. Parkolásra van lehetőség az utcán a vendégház előtt, valamint a kertben is a kijelölt kocsibeállón. 

16. Talált tárgyak

A talált tárgyakat az üzemeltetőnél lehet leadni, ahol azt nyilvántartásba vesszük. Az élelmiszert, élelmiszer jellegű cikkeket, gyógyszereket az üzemeltető megsemmisíti. A tárolható tárgyakat az üzemeltető 10 napig őrzi. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, személyazonosságát igazoló okirat felmutatásával veheti át a tárgyat.

17. A vendégház kártérítési felelőssége

Az üzemeltető a vendég vendégházba bevitt dolgaiban keletkezett kárért nem tartozik felelősséggel.

A vendég a vendégház berendezéseit és egyéb szolgáltatásait rendeltetés szerűen, saját egészségi, fizikai, mentális állapotának tudatában és ismeretében használja, illetve veszi igénybe, ezért a nem rendeltetésszerű, illetve nem a vendég valós egészségi, fizikai, mentális állapotának megfelelő használatból, igénybevételtől eredő károkért való felelősségét az üzemeltető kizárja.

A vendég a vendégházban, illetve a hozzá tartozó udvar területén található eszközöket saját felelősségére használja. Beleértve a játszóteret, trambulint és szalonnasütőt is. 

18. Hibajelentés

Kérjük Vendégeinket, hogy a vendégházban tapasztalt mindennemű meghibásodást az üzemeltető részére haladéktalanul szíveskedjenek jelezni.

19. Károkozás

Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt az üzemeltető az okozóval megtérítteti.

20. Takarítás

A szobákat a Vendégek tisztán, kitakarítva veszik át. Amennyiben probléma merül fel a tisztasággal, kérjük érkezéskor jelezze az üzemeltetőnek, mert utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A takarítást vendégváltáskor, illetve hetente egyszer végezzük.

21. Szemételhelyezés, kezelés:

A háztartási szemét gyűjtése a Vendégházban a konyhában van lehetőség, a mosogató alatti szemetesben.

A szemetet távozásuk után ürítteti ki az üzemeltető, ugyanis az utcában nincs szemétszállítás. Amennyiben a Vendég üríti a szemetet, a Rákóczi Ferenc utcában található buszmegállóban lévő konténerek tartoznak az utcánkhoz, azokat lehet használni. 

22. Szolgáltatások:

A Vendégek részére a parkolás ingyenes. A wifi használat ingyenes, melynek jelszava az üzemeltetőtől elkérhető, illetve a vendégházban megtalálható.

23. Kérdése van?

További szolgáltatásainkról és azok igénybevételéről keressen bennünket, mint üzemeltetőt bizalommal a nap 24 órájában: 

Osgyán Laura +36 70 907 66 21

Vészhelyzetben hívható telefonszámok:

  • 104 (a mentők)
  • 105 (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv)
  • 107 (az általános rendőri feladatok ellátására létrehozott szerv)
  • 112 (egységes európai segélyhívó szám)


Bízunk abban, hogy a pihenésre szánt idejük az elvárásaiknak megfelelően és zavartalanul történik. Kellemes időtöltést kívánunk!

© 2022 Parkerdő Vendégház Mátraszentimre
Az oldalt a Webnode működteti Sütik
Készítsd el weboldaladat ingyen!